Улаангом политехник коллежийн 2020 - 2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын "Заах арга зүйн ур чадвар - 2020" уралдааны дүн гарлаа.

Тус уралдааны 1-р шатанд 30 багшийн хичээл ирсэн бөгөөд 2-р шатанд 6 багшийн хичээл шалгарч шалгаруулсан байна. 

Багш нэр Хичээлийн сэдэв

Шүүгч
1

Шүүгч
2

Шүүгч
3

Шүүгч
4

Нийлбэр оноо Байр
1 М.Рэнцэнханд Химийн урвалын хурд 11.25 10.5 11 10.5 43.25 I
2 Ц.Гэрэлт-Од Сантехникийн шугам хоолойн ус тогтоох материал 11 10 11.25 10.75 43 II
3 О.Батчимэг Хувиарлах толгойн бүтэц ажиллагааг судалах 10.75 10.75 10.25 10 41.75 III
4 И.Өлзийхишиг Химийн урвалын хурд 10.25 10.25 10.5 9.5 40.5  
5 Ц.Нарантуяа Хүснэгт оруулах 9.25 9.5 9.25 8.25 36.25  
6 Н.Бум-Эрдэнэ Энгийн цахилгаан хэлхээнд тооцоо хийх арга 9 8.75 9 9 35.75  

                                                                    Шүүгч: Б.Алтаншоо, Д.Дэлгэр, Т.Отгонжаргал, Б.Дагвасүрэн

2020-12-15 03:02:49

Түгээх