Хөдөлмөрийн яамны харъяа Увс аймаг дахь

Улаангом политехник коллежийн удирдах

 Зөвлөлийн 20 оны 00-р сарын  00-ны өдрийн хурлаар

 хэлэлцэн батлав.

 

Хөдөлмөрийн яамны харьяа Увс аймаг дахь

Улаангом политехник коллежийн дүрэм

 

2015-11-29 14:06:52

Түгээх